Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวง เพื่อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศ ฝึกการฟัง และ การพูด ณ จ.เชียงใหม่ วิทยาเขตล้านนา โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นหัวหน้าโครงการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน

สัมมนาวิธีวิทยาทางการสอนวรรณคดีไทย โท-เอก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ในวิชาการสัมมนาวิธีวิทยาการสอนวรรณคดีไทย ระดับโท-เอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา นายไพวรินทร์ ขาวงาม ศิลปินแห่งชาติ / กวีซีไรต์ ครูอนงค์ บุญเลิศ ครูธัญวรัตน์ บัวระภา ครูสุกัญญา ขาวงาม 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มมร.อส

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สำหรับภาคพิเศษ เปิดเทอมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และสำหรับภาคปกติ เปิดเทอม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดตารางเรียน 2/2565 **หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ **หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 มมร.อส

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 วัดโนนชัยวนาราม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม โดยมีพระเถรานุเถระมากมาย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถ วัดโนนชัยวนาราม จ.ขอนแก่น ในวันนี้ มีพระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นผู้สวดพระอภิธรรม

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม มอบทุนการศึกษา 12 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 พระครูประดิษฐ์บุญธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

พิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 วัดโนนชัยวนาราม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม โดยมีพระเถรานุเถระมากมาย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถ วัดโนนชัยวนาราม จ.ขอนแก่น

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มมร.อส

เมื่อวันที่ 11-17 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การปกครอง และ รัฐประศาสนศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การสอนพระพุทธศาสนา การสอนสังคมศึกษา

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การปกครอง และ รัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้องประชุมย่อย อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก