การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 6 (สอบวันที่ 1 เมษายน 2567)

นักศึกษา ปี4 รวมถึงนักศึกษาตกค้างรุ่นต่างๆ  ที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา สามารถนำผลคะแนนจากสถาบันภาษาได้แก่ TOEIC TOEFL IELTS  มาเทียบได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบ