document_inform

กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ สีหานาม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ สีหานาม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชดาพร ภูผิวแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ภูผิวแก้ว ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ ห้องสอบ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก สนามหลวง 2565

ดาวน์โหลด รายชื่อธรรมศึกษาชั้นตรี ดาวน์โหลด รายชื่อธรรมศึกษาชั้นโท ดาวน์โหลด รายชื่อธรรมศึกษาชั้นเอก ดาวน์โหลด รายชื่อกรรมการควบคุมการสอนแต่ละห้อง

1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย นางสาวกัญญาณัฐ อัตพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฐ อัตพฤกษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 5 ของประเทศไทย ไปเป็นตัวแทนนักศึกษาประเทศไทย ในโครงการ 8th Youth Global Leadership Program (South Korea)

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สามารถ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สามารถ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส เข้ารับตำแหน่ง ผบ.หมู่(ผช). พงส.สภ บึงกาฬ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร. ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนพยอม และ โรงเรียนบ้านโนนศิลาศรี