โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธมณฑล จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น * ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 086 868 5428 และ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. 083 149 3809