Bachelor2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2567 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง

ประกาศ เปิดรับสมัคร การประกวดแต่งกลอนธรรมะ รางวัล “อภิธรรมคำกรอง”เพจเวทีนักกลอนร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานบทกลอนสุภาพ การประกวดรางวัล “อภิธรรมคำกรอง” เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗รายละเอียดการประกวด มีดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน๑. ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร๒. ผู้สมัครยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน๓. ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงาน๔. ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในการสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา๕. เป็นผลงานที่ร้อยกรองขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ๖. ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลงาน หากตรวจพบไม่ว่าเมื่อใด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา ผู้สมัครจะต้องรับผิดตามกฎหมาย การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ และต้องถูกเพิกถอนรางวัล รวมถึงไม่สามารถส่งประกวดได้อีกในปีต่อ ๆ ไปลักษณะของบทประพันธ์ที่กำหนด๑. เป็นกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เท่านั้น๒. ความยาวของผลงาน ๕ บท๓.ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน๔ เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ จาก ๗๐ หัวข้อพุทธศาสนสุภาษิตที่กำหนดจากลิงก์นี้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา https://drive.google.com/…/1Kp2tvKJQqD3wMkGsYJW…/view…๕. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องถูกต้องทั้งรูปแบบฉันทลักษณ์และเนื้อหาธรรม จึงจะได้รับการพิจารณา วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด๑. ส่งผลงานทางลิงก์นี้เท่านั้นhttps://forms.gle/chwh4xYp3m7Kj3sk9ถ้าส่งช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา๒. บทกลอนให้มีการเว้นบรรทัดระหว่างบท …

เปิดรับสมัคร การประกวดกลอนธรรมะ รางวัล อภิธรรมคำกรอง Read More »

โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติธรรมมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธมณฑล จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น * ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ 086 868 5428 และ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. 083 149 3809 ดาวน์โหลดกำหนดการ

การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ รอบที่ 3 ไม่เกินวันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 3 (สอบวันที่ 1 มีนาคม 2567) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 1ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 2ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 3ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 4ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 5ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 6 นักศึกษา ปี4 รวมถึงนักศึกษาตกค้างรุ่นต่างๆ  ที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา สามารถนำผลคะแนนจากสถาบันภาษาได้แก่ TOEIC TOEFL IELTS  มาเทียบได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบ ตรวจสอบใบประกาศสำหรับผู้สอบผ่าน ดาวน์โหลด Test Blueprint

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติมา ธรรมะเก่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู : คศ.1 @โรงเรียนบ้านงิ้ว จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา ด้วงคำจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลลิตา ด้วงคำจันทร์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู : คศ.1 @โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎ์บำรุง จ.หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวิมล ภิญโญยิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวิมล ภิญโญยิ่ง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา จ.ขอนแก่น

แนะแนวโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย และ พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก ได้ออกแนะแนวสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา โดยมี ผอ.สง่า ตรวจนอก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

อบรม TOEIC คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดอบรม TOEIC เพื่อการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดย อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย ณ ห้องประชุมย่อย อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน