สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2565 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การปกครอง และ รัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้องประชุมย่อย อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก