ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

การค้นข้อมูลวิจัย / วิทยานิพนธ์ เล่มต็ม Fulltext จากฐานข้อมูล ม.อ. (PSU)

วิธีส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านระบบ THAIJO ง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง

การใช้งาน ฐานข้อมูล วช. เพื่อค้น วิจัยเล่มเต็ม Fulltext หรือแบบเฉพาะบทคัดย่อก็ได้

การค้นหา วิจัยที่ได้รับทุน แบบ Fulltext จากฐานข้อมูล สกว หรือ สกสว (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

การใช้งาน ฐานข้อมูล ERIC เพื่อค้น บทความ วิจัย ต่างประเทศ ระดับนานาชาติ

การใช้งาน Google Scholar เพื่อสืบค้น บทความวิชาการ/บทความวิจัย ทั้งไทยและต่างประเทศ

การใช้ฐานข้อมูล Thailis เพื่อสืบค้น วิจัยเล่มเต็ม Full Text

การใช้งานฐานข้อมูล THAIJO เพื่อสืบค้น บทความ/วิจัย ระดับชาติ

การหาค่า IOC ละเอียดแบบจับมือทำ+spss

การใช้งานฐานข้อมูล THAIJO เพื่อสืบค้น บทความ/วิจัย ระดับชาติ

การแก้ไขปัญหา เทคนิคต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

กระดานดำดิจิทัล ครบเครื่อง เหมือนจออัจฉริยะ เอาไว้ประกอบการสอน อบรมสัมมนา บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ฟรี

อาจารย์เข้า Facebook ตัวเองไม่ได้ Facebook Protect ทำไง แก้ยังไง ไปดู

แชร์เทคนิค ซูมหน้าจอ ที่วิทยากรใช้บ่อย

แชร์เทคนิค นาฬิกาจับเวลาออนไลน์ ที่ใช้ในการสัมมนา

ใช้ Powerpoint อัดหน้าจอ แบบเห็นกล้อง มีเสียง

สแกนเอกสารสลับหน้า แก้ไขได้ ไม่ต้องสแกนใหม่

วิธีใส่ลายเซ็น บน PDF

สร้างแบบฟอร์ม ที่กรอกแล้วไม่เลื่อน จาก word

วิธีทำให้ ผู้บรรยาย เข้าไปอยู่ใน Powerpoint ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings

จัดการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบรวดเร็ว อะไรซ้ำๆ ไม่ต้องทำบ่อย

คลิปเดียวจบ ขั้นตอนสมัครเรียน ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

สร้าง Word Cloud ด้วยตัวเอง จาก Microsoft Word

พิมพ์ Excel ให้เต็มหน้ากระดาษ (print) + การตรึงแนวและการซ้ำหัวกระดาษ

วิธีทำ ดัชนี อัตโนมัติ ทำได้ด้วยตนเอง เอกสาร/ตำรา

ดูเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียง ความรู้ที่ให้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้ดีมันก็เกิดผลดี ใช้ไม่ดีก็เป็นโทษ

ใส่ฟิวเตอร์ เรียนออนไลน์ หล่อ/สวย ได้ดังใจ

ตั้งค่า ระยะขอบ Margin ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตั้งเป็น เจอแบบไหนก็ตั้งได้ วิจัย/รายงาน

โทรศัพท์หาย มือถือหาย หาได้ด้วยตนเอง android : Find my device

จัดย่อหน้า ยังไงก็ตรง จัด 100 ครั้ง ตรง 100 ครั้ง ทำได้ด้วยตนเอง

แปลงลายมือ ให้เป็นสูตรงานวิจัย สูตรคณิตศาสตร์ รวดเร็ว ทำได้ด้วยตนเอง

วิธีสร้างตาราง แบบไม่มีเส้นแนวตั้ง ทำได้ด้วยตนเอง

พิมพ์ ญ ฐ ไม่มีฐาน พิมพ์ฉายาพระอย่างไรให้ถูกต้อง ด้วย TH Sarabun

แสกนเอกสาร ด้วยมือถือ Microsoft Lens ช่วง Work from Home

วิธีใช้ วิธีตรวจ อักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบ ความคล้ายการอ้างอิงงานวิจัย

ทำหน้า แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง + ใส่เลขหน้าแนวนอน เข้าใจง่าย ครั้งเดียวเป็น

Greenshot แคปเจอร์หน้าจอ โปรแกรมฟรี จิ๋วแต่แจ๋ว จับภาพไวเหมือนจับวาง

วิธีทำ ฟอนต์ Sarabun ขึ้นเป็นฟอนต์แรก ทุกครั้งที่เปิด Word

แปลง PDF เป็น Word 100% เพื่ออ้างอิง มาครบ ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

วิธีสร้าง สารบัญภาพ แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์ เหมาะกับผู้กำลังทำวิจัย/รายงาน

เรียงบรรณานุกรม แบบไว ไม่ต้องท่องพยัญชนะ ประหยัดเวลาได้อีก

ลบไฟล์ขยะที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง ถึง 4GB ให้หายไปด้วย Wise Disk Cleaner

วิธีสร้าง สารบัญอัตโนมัติ แบบไม่ต้องพิมพ์และไม่ต้องไล่เลขหน้า

ออกจากระบบระยะไกล Logout Facebook ระยะไกล เวลาไปใช้เครื่องสาธารณะแล้วลืมกดออก

ถ่ายเอกสาร/บัตรหน้าหลัง ให้เครื่องจำ ไม่ต้องกลับกระดาษ

ลบไฟล์ขยะ (ไฟล์ cache) ออกจากมือถือ ข้อมูลไม่หาย!! เพิ่มพื้นที่และความเร็วให้มือถือ

วิธีเข้าหัวสายแลน LAN (RJ-45) ด้วยตนเอง ไม่ยาก ทำได้ด้วยตนเอง

วิธีแก้ แปลงไฟล์ / convert video ที่อัดจาก zoom ไม่ได้

ลืม password facebook เฟสเข้าไม่ได้ อีเมล์เก่าก็ลืมรหัส เบอร์เก่าก็ไม่ได้ใช้แล้ว วิธีแก้

การติดตั้ง Google Meet เพื่อร่วมประชุมด้วยมือถือ

update เป็น windows 11 แบบจับมือทำ ให้เห็นทุกขั้นตอน ไฟล์ไม่หาย

Microsoft Excel

EP.1 Excel บวก ลบ คูณ หาร

EP. 2 Excel : Sum Sumif Min Max Average เข้าใจได้ด้วยตนเอง

EP. 3 การใช้ IF และ การใช้ IF แบบหลายเงื่อนไข Excel

EP.4 สร้างกราฟ (Graph) จาก Excel

EP.5 สร้างใบเสร็จรับเงินด้วย Vlookup และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

EP.6 การใช้ Mailing List เพื่อสร้างจดหมายเวียน และ เกียรติบัตรจำนวนมาก

การใช้งาน Mentimeter

EP.3 สอน Mentimeter : Ranking และ Q&A

EP.2 สอน Mentimeter : Word Cloud Open Ended Scales