เด็กๆ กดปุ่มแจ้งความประสงค์ เข้ารับ หรือ ไม่เข้ารับ ให้ด้วยนะครับ เขาจะใช้คำนวณในการจัดเก้าอี้ ลำดับการรับ ลำดับการถ่ายรูป จำนวนอาหาร จำนวนของที่ระลึก นะครับ

กำหนดการของ วิทยาเขต 3-4 ตุลาคม 2565/กำหนดการของ มมร ศาลายา 16-17-18 ตุลาคม 2565

การแต่งกาย ผู้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อผู้อนุมัติปริญญาและยืนยันการเข้าพิธี