ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศยกเลิก ประกาศการประกวดราคาคอมพิวเตอร์ จำวน 2 รายการ