การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปีการศึกษา 2566

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาบรรพชิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 25-29 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 (5วัน) วัดเขื่อนอุบลรัตน์ สำนักสงฆ์ภูพานคำ วัดห้วยศรีธรรมาราม และวัดป่าสิริภูมิ(ถ้ำขันหมาก) เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น