สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก (สนามหลวง) ระดับอุดมศึกษา

ตารางการติว (ก่อนสอบ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ให้นักศึกษาที่กำลังสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก เข้าติวเข้มก่อนสอบตามตาราง ดังกล่าว