กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ 2566 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ภาคปกติ)