พิธีไหว้ครู ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์