ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าบรรจุราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ