ขอแสดงความยินดีกับ อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ และ ดร.ขวัญใจ แก้วแสง

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ และ ดร.ขวัญใจ แก้วแสง บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย