ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา สัตธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา สัตธรรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนวัดวิเศษการ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร