กำหนดการ งานวันก่อตั้ง 33 ปี และ พิธีแสดงมุทิตาจิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รุ่นปี 2565 ในปี 2566

กำหนดการ พิธีแสดงมุทิตาจิต บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งงานวันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน