คณะศิษยานุศิษย์ และ ศิษย์เก่า ม.ว.ก. ร่วมถวายผ้าป่า วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2567

คณะศิษยานุศิษย์ และ ศิษย์เก่า ม.ว.ก. ร่วมถวายผ้าป่า วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2567