โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มมร.อส ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2567 ณ บุหงาสาหรี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 22 – 25 มกราคม 2567