ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ จ.หนองบัวลำภู