Uncategorized

ประกวดหมอลำกลอนประยุกต์ และวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง

เกณฑ์การประกวดหมอลำกลอนประยุกต์ และ วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท เกณฑ์การประกวดอยู่ระหว่างการปรับปรุง…. ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวดหมอลำกลอน ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เปิดเรียน ปี4 คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2566 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคพิเศษ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดตารางเรียน …

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิศรา รถหามแห่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิศรา รถหามแห่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.หนองบัวลำภู

อบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)

เมื่อวันที่ 6 – 10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมจัดอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 1 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 2 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 3 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 4 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 5 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 6 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 7 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 8 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 9 คลิกเพื่อดูอัลบัมเพิ่มเติม อัลบัม 10

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ วิเศษดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ วิเศษดี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

การจัดอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช  (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมจัดอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน  2566 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิมลสิริ โมรีย์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิมลสิริ โมรีย์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนโสกห้างศึกษา จ.ขอนแก่น

โครงการแนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการแนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย บรรยาเรื่อง ทักษะบุคคลในศตวรรษที่ 21 และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและนักเรียน