ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ จ.ขอนแก่น