ช่วงบ่าย กิจกรรมวันแม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเพื่อแม่ ประกวดแข่งขัน ขิงรางวัลมากมาย