คำสั่งภาระงาน ประจำปี 2565 มมร.อส

คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ 159/2565เรื่อง แต่งตั้งภาระงานผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการหรือตามกรอบภาระงาน (Work Load)ที่กำหนดไว้และเพื่อให้ภาระงานของแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [153.79 KB]