ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 มมร.อส นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 (ช่วงเช้า) เป็นการปฏิบัติธรรมโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิและรับศีลฟังโอวาท ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการโดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร เป็นประธานพิธี (ช่วงบ่าย) มีนักสาธารณสุข จากกรมอนามัย มาแนะนำวิธีการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล มาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล การซ้อมร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา และการซ้อมบูม โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 และ 23 กันยายน 2565