ทอดเทียนประจำปี และถวายกุฏิเรือนรับรอง พระครูธรรมสารพินิจ มมร.อส

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการทอดเทียนประจำปี 2565 และ ถวายกุฏิเรือนรับรอง พระครูธรรมสารพินิจ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และผู้จัดโรงทาน โดยมี พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุติ และพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี