ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 นักศึกษาบรรพชิต มมร.อส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นประธานพิธี และนำพาปฏิบัติ พร้อมด้วยคณาจารย์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส credit images -> Phra Aekkarach Kallayanatharo