ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มมร.อส

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ สำหรับภาคพิเศษ เปิดเทอมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และสำหรับภาคปกติ เปิดเทอม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

**หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ

**หากใครเป็น กยศ. กดลงทะเบียนตามระบบ แต่ไม่ต้องชำระค่าเทอมนะครับ