คืนการสวดอภิธรรม บริเวณหน้าเมรุชั่วคราว หลวงปู่พรหม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้มีการสวดอภิธรรม ณ วัดโนนชัยวนาราม บริเวณสู่เมรุชั่วคราว กลางแจ้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ โดยมีพระมหาเถระ หลายรูป ร่วมในพิธี ได้แก่ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุติ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม บริเวณเมรุชั่วคราว วัดโนนชัยวนาราม