สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิชาการ

กิจกรรม “สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิชาการ” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 10 และ 11 นักศึกษา ป. โท ภาษาไทย รุ่นที่ 1 และ 2 เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและเตรียมก้าวสู่ความเป็นมหาบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิใจ