ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ