ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวุฒิ ไวยะกัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวุฒิ ไวยะกัน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู : ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ จ.ขอนแก่น