ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสราภรณ์ อันทะปัญญา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ @ศาลจังหวัดขอนแก่น