ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโทธงชัย ขันสมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโทธงชัย ขันสมบัติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งปลัดอำเภอ @ที่ทำการอำเภอกมลาไสย