ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน