โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มมร.อส 2567 สำหรับนักศึกษาใหม่

โครงการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มมร.อส 2567 สำหรับนักศึกษาใหม่ เลื่อนจาก 4-5 มิถุนายน 2567 เป็น 5-6 มิถุนายน 2567