Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 @โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ จ.หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร บรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาถ่อน จ.มุกดาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าบรรจุราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ

วันสงกรานต์ : ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานและทอดผ้าป่าการศึกษา

วันสงกรานต์ : ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานและทอดผ้าป่าการศึกษา ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ (ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓)

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ (ปรีชา สุปญฺโญ ป.ธ.๓) วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ภาคปกติ ภาคพิเศษ