ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เปิดเรียน ปี4 คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (ภาคปกติ)
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคพิเศษ)
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคปกติ)
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566