ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น พนักงานราชการ : ตำแหน่งครูผู้สอน @โรงเรียนบ้านคลองปลาโด จ.สระแก้ว