ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร สุยะเหล็ก ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็น ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย จ.เลย