ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น