ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภรณ์ ชาตะรักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภรณ์ ชาตะรักษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาบัว จ.ชัยภูมิ