มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงปู่พรหม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงปู่พรหม ณ วัดโนนชัยวนาราม โดยมีพระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนนี้อีกด้วย