สวดพระอภิธรรมศพ หลวงปู่พรหม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 วัดโนนชัยวนาราม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม โดยมีพระเถรานุเถระมากมาย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถ วัดโนนชัยวนาราม จ.ขอนแก่น โดยมีพระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นผู้สวดพระอภิธรรม