ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น