ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร. ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนพยอม และ โรงเรียนบ้านโนนศิลาศรี