กิจกรรมเสริมความเป็นครู และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มมร.อส

กิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2566