ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัสนี หมื่นแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัสนี หมื่นแก้ว ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านโคกสนั่น จ.หนองบัวลำภู