ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า จ หนองบัวลำภู