ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ภูยอดตา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ภูยอดตา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงโรงเรียนบ้านแก่นเท่า จ.ขอนแก่น